Dragosfer – Dragoman Blog | Çeviri Dünyası Bülteni

Babil.Com ile etiketlenenler

Nis/15

20

Dragosfer Dergi İnternette

Bu editörlük görevini Mayıs 2012’de üstlendim. Üç yıl dolmak üzere. Geçen vakitte yedi adet matbu sayı çıkardık. Birçok arkadaşımızın gönüllü desteğiyle mümkün oldu tüm bunlar. Tasarımdan mizapaja, içerik üretiminden redaksiyona, baskıdan dağıtıma birçok iş kotarıldı. İngilizce içeriğin artışı, dağıtım işinin zorluğu ve dergiye ulaşamayanların da bulunması bizi bu sene başında e-dergi formatına geçme konusunda ikna etmiş […]

· · ·