Dragosfer – Dragoman Blog | Çeviri Dünyası Bülteni

Pertev Naili Boratav ile etiketlenenler

Dil büktüren tekerlemeler her dilde var! İngilizcedeki tongue-twister sözcüğü telaffuz kabiliyetimizi sınayan bu tür tekerlemeler için türetilmiş.

· · ·